Monday, December 27, 2010

allah ki banthe hum

pehala, pehala pyarhai

ea cahanth se roshan

thum agar saath theneka

tera bina bi kya jeenaa

o mere jahai huba

mulakaath hogi

mere pyari inthu

maine pucha chanth se

lambi juthayi

janam, janam ka saath hai

hame aur jineki

haal kaisa hai janab ka

ea niile gaganke dhale

ena, meena ,dika

ek ladki bhigi bagithi

chod dho aachal

akiyoki jarokose

deevaana hua baadal

bahuth pyar karthehai

baar, baar theko

aavo huzur aavo

a hai reshmi zulfo ka

holle, holle sajna

jaayiye aap kaham jaayenge

aakong ki

laako hai yahang thil vala

puhar ka salahu mai

Saturday, December 25, 2010

such mere yar hai

mere naina sawan bahatho

0

madhuban khushbu

kahan se aaye bathra

0

jab dhip jale

aajaa sanam

ea raath bigi bigi

do lav zukhi hai

raathkee hum safar

thuje thek thek sona

there mere peech me

thum mile