Sunday, January 9, 2011

yeh dil muskil jeena yham

yeh vatha raha

thuhi mera sab kuch

tere sar par sanam

suhana safar

sachin ranjitha

pyar kiya do darna kya

na hum thume jaana

koi rokona deevaaneko

kisiki mushurahato

kahi din deka

jo watha kiya dho

jinthagi kayse hi paheli

jeenaa yaham marna yaham

jane kaham gaye o din

jai ho, jai ho

ithna na muj se pyar bara

in ako ki masthi me

hamko sirf thumse pyrhai

hame thum se pyar kithna

ek do theen

dhur na jaana pyar nibaana

dil chees kya hai

dil thatab thadab

choli ke peeche kya

chand mera dil

bekkaraar karke hame

akome tere ajabsiya

akele hai do kya kamhai

abi na javo chotukar